Τα βιβλία των διαγωνισμών

math-books
  • Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες (Τεύχος Β) (2001-2008) Τιμή 20 €
  • Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες (1984 – 2008) Τιμή 25 €
  • Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί για νέους (1997 – 2011)  Τιμή 20 €
    Περιέχει τα θέματα του Γυμνασίου όλων των διαγωνισμών της 14ετίας.(Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης)
  • Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Λυκείου (1997 – 2007) Τιμή 30 €
    Περιέχει τα θέματα του Λυκείου όλων των διαγωνισμών της 10ετίας. (Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης)

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Οι τρόποι που μπορεί κάποιος να γραφτεί συνδρομητής ή κάποιο σχολείο να κάνει ομαδική παραγγελία για τους μαθητές του είναι:
1. Στο παράρττημα Ημαθίας (Ολγάνου 19, 1ος όροφος, Βέροια)
2. Με ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 54, Τ.Θ. 30044
3. Με κατάθεση του αντιτίμου της συνδρομής στους παρακάτω λογαριασμούς:
• Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ, λογαριασμός όψεως 080/48002300
ΙΒΑΝ GR87 0110 0800 0000 0804 8002 300
• Τράπεζα ALPHA, λογαριαμός όψεως 10 100 200 20 19 988
ΙΒΑΝ GR86 0140 1010 1010 0200 2019 988
• Τράπεζα EUROBANK, λογαριασμός όψεως 0026.0201.94.0201575138
IBAN GR9002602010000940201575138
4. Με αντικαταβολή μέσω ACS, αφού παραγγείλετε το Περιοδικό στην Εταιρεία.

Στην περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει σε τράπεζα πρέπει να αποστείλετε στο Fax της ΕΜΕ (210-3641025) την απόδειξη κατάθεσης συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία του καταθέτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, περιοδικό για το οποίο ενδιαφέρεστε), ώστε να είναι εφικτή η ορθή αποστολή των περιοδικών.

print