Επιμορφωτικό σεμινάριο – Moodle, WolframAlpha, HTML

wa-logo-stacked1-large

Το Παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών του για επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών του διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

A. Σάββατο : 13-4-2013 (09.00 – 15.00)

Θέμα: Εισαγωγή στην Ασύγχρονη Διδασκαλία με το περιβάλλον Moodle

Β. Σάββατο : 20-4-2013 (09.00 – 14.30 μ.μ)

Θέμα 1ο : Μαθηματικά και Διαδίκτυο (9.30 – 10.00 π.μ)

Θέμα 2ο : Μαθηματικά με τη WolframAlpha (10.00 – 12.15)

Θέμα 3ο : Μια εισαγωγή στην HTML (12.30 – 14.30)

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας (Έλλης 8) και θα έχουν προτεραιότητα συμμετοχής τα μέλη της ΕΜΕ Ημαθίας. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις , μπορούν να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, για τις ανάγκες των μαθημάτων, να διαθέτουν φορητό υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες κλικ εδώ

print