Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Υπηρεσίες του διαδικτύου στη σχολική πραγματικότητα»

DSC01626

Το Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ανάπτυξη της Μαθηματικής Παιδείας στον Νομό μας και παράλληλα την επιμόρφωση και ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων των μελών του, συνδιοργάνωσε με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας, σεμινάριο με θέμα «Υπηρεσίες του διαδικτύου στη σχολική πραγματικότητα».

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν συνολικά δώδεκα (12) ώρες. Συμμετείχαν πενήντα επτά (57) εκπαιδευτικοί, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, οι οποίοι με τη χρήση σύγχρονων προγραμμάτων δημιούργησαν ιστοσελίδες (sites) και ιστολόγια (blogs).

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΠΜΣ στη Βέροια και προσφέρθηκε δωρεάν στους καταρτιζόμενους.

Την Κυριακή 13 Μαΐου με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρουσιάσθηκαν  οι εργασίες των συμμετεχόντων και δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΜΣ κ. Μαυροκεφαλίδη Νικόλαο,  τον Διευθυντή του ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. κ. Αντωνίου Ιωάννη, τον διδάσκοντα στο ΠΜΣ καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. κ. Μωυσιάδη Πολυχρόνη,  τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας κ. Φλιτούρη Ευθύμιο και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ν. Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. κ. Μιόγλου Στυλιανό οι βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι του πρωινού κύκλου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του τελειόφοιτου του ΠΜΣ κ. Κοντοκώστα Δημητρίου.

Η Δ.Ε. της Ε.Μ.Ε. Ημαθίας ευχαριστεί ιδιαίτερα τους προαναφερθέντες συντελεστές του σεμιναρίου και ιδιαίτερα τον διδάσκοντα κ. Μακρή Γεώργιο, ο οποίος προσφέρθηκε να διδάξει εθελοντικά, ως ο πρώτος φοιτητής που έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βέροια, αποδεικνύοντας το πόσο χρήσιμη είναι η λειτουργία του Μεταπτυχιακού Τμήματος στην τοπική κοινωνία. Η συνεργασία του ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Μαθηματικού τμήματος του Α.Π.Θ.  με το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και δηλώθηκε η δέσμευση για νέες μελλοντικές επιμορφωτικές δράσεις προς όφελος όχι μόνο του εκπαιδευτικού δυναμικού της Μέσης Εκπαίδευσης της Ημαθίας αλλά και των όμορων Νομών.
print