Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ 2017

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Πρόεδρος Σαραφοπούλου Χαρίκλεια 2331073560

6972078526

xaroula_sarafopoulou@hotmail.com
Αντιπρόεδρος Κυριακίδης Βασίλειος 6986533293 bkyriak@gmail.com
Γενικός Γραμματέας Στυλιανίδου Αλεξάνδρα 6979721360 alekastyl@gmail.com
Ειδική Γραμματέας Ζυγουλιάνου  Μαρία 6979795660 mariazigoulianou@gmail.com
Ταμίας Παπαντώνης  Νικόλαος 6978315836 feipapantonis@yahoo.gr
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Παρασκευαΐδου Νικολέτα
6977041012
nikol1234parask@gmail.com
Σύμβουλος Ταρασίδης Ιωάννης 6937098320
giannis.tar@hotmail.gr