Ανακοίνωση – Διαμαρτυρια

d343b907fd6cf7b7026fb0087f8cb3f3

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος 137852/Γ2 η οποία, μεταξύ άλλων, ορίζει ως Β΄ ανάθεση το μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ19 και ΠΕ20 (με βασικό πτυχίο Πληροφορικής). Μάλιστα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι αυτό γίνεται ύστερα από σχετική εισήγηση (πράξη 48/21-07-2014 Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής !!!

Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη ανάθεση, καθώς στερείται επιστημονικών και παιδαγωγικών κριτηρίων.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο είναι μια κρίσιμη εκπαιδευτική διαδικασία που θέτει τις βάσεις και καθορίζει την πορεία του μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την μετάβασή του στην Τριτοβάθμια.  Το Γυμνάσιο αποτελεί το πρώτο και κρίσιμο στάδιο απόκτησης βαθύτερης μαθηματικής παιδείας από εξειδικευμένο και κατάλληλα επιμορφωμένο διδακτικό προσωπικό. Ο Μαθηματικός του Γυμνασίου είναι ο μόνος που διαθέτει την ποιότητα, την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδίκευση, ώστε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της διδασκαλίας των Μαθηματικών.

Φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης Μαθηματικών στα σχολεία προωθώντας μια μηχανιστική λογική κάλυψης κενών και τυπικής διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος, παραβλέποντας επιστημονικά και διδακτικά κριτήρια. Όμως, αυτή η λογική της «τακτοποίησης» του προβλήματος υποστελέχωσης των σχολείων με Μαθηματικούς οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες μεταξύ των Γυμνασίων, αφού θα υπάρξουν σχολεία, ιδιαίτερα τα περιφερειακά, στα οποία θα διδάσκονται Μαθηματικά χωρίς κανένα Μαθηματικό!!!

Επικαλούμαστε την κοινή λογική και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα την εγκύκλιο Β΄ ανάθεσης των Μαθηματικών σε μη ειδικευμένους διδάσκοντες. Αλλιώς θα πρόκειται για άλλο ένα συνειδητό βήμα που οδηγεί ευθέως στην υποβάθμιση του Δημόσιου σχολείου.

print