39η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

eme-imathias-102

Η 39ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00,σε 17 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, υπό την εποπτεία των Παραρτημάτων, για ναεξασφαλιστεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού, και να αποφευχθεί ο συνωστισμός των
μαθητών σε ένα εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνθήκες Πανελλήνιων εξετάσεων και οι μαθητές
πρέπει οπωσδήποτε να πάνε στο κέντρο που τους αντιστοιχεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει
να φορούν μάσκα. Ώρα προσέλευσης στο εξεταστικό κέντρο: το αργότερο 09.45.
Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη έγχαρτης
βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή
PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από
τον εξεταζόμενο αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για
ανήλικο/η, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την
εξεταζόμενο/εξεταζόμενη. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των
εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται
με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου προτείνεται να τοποθετηθούν σε ξεχωριστή αίθουσα από
τους υπόλοιπους με μεγαλύτερη αραίωση.
Οι μαθητές επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο κανόνα και διαβήτη για τα
γεωμετρικά σχήματα. Οι φορητοί υπολογιστές απαγορεύονται. Τα κινητά τους τηλέφωνα
πρέπει να είναι κλειστά. Για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας οι μαθητές πρέπει να έχουν
μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ)

  • ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 12ο
    ΧΛΜ Ε.Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (2310474024)
  • ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
    ΔΡΟΣΙΑ ΘΕΡΜΗΣ (2310473830)
print