Θέματα 13ου Ημαθιώτικου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Η ΥΠΑΤΙΑ»