«Γιορτή Μαθηματικών»- Σάββατο 15/10/2022 στις 18:00

ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
Το παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 στις 18:00 στο Εκκοκιστήριο Ιδεών εκδήλωση με τίτλο «Γιορτή Μαθηματικών» .

«Το Κβαντικό πανηγύρι»- Αντωνίου Ιωάννης,Καθηγητής Α.Π.Θ.«Ευρετική ή γιατί ο αρχιμήδης είπε ότι κάνει μεγάλη υπηρεσία στα Μαθηματικά» -Λάμπρου Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

«Φημισμένα προβλήματα των πιθανοτήτων»-Μωυσιάδης Πολυχρόνης,
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

📍Εκκοκιστήριο Ιδεών

 

 ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
print