Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΜΕ Ημαθίας 2014

ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÄÉÅÎÁÃÙÃÇ ÔÇÓ ØÇÖÏÖÏÑÉÁÓ ÓÅ ÅÊËÏÃÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ,ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÔÙÍ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÙÍ ÊÁÉ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÉÓ 15 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2006.(ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ημαθίας της Ε.Μ.Ε., μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος, της 6ης Δεκεμβρίου 2013 και τις αιτήσεις υποψηφιότητας που κατατέθηκαν ως και την Παρασκευή 20/12/2013, καλεί τα μέλη του Παραρτήματος σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στις 26 /1/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πμ στη Βέροια, στο Ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής.

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων και προτάσεις προς την νέα Δ.Ε.

5. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη μας και για το έτος 2013.

 

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

3 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5 ΜΙΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

6 ΠΛΑΤΣΑΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ

7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

8 ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

9 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΦΕΣΑΤΙΔΗΣ ΜΥΡΩΔΗΣ

4 ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

print