Εκλογές Παραρτήματος – Ψηφοδέλτιο 2016

kalpi1

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ημαθίας της Ε.Μ.Ε., μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος, της 3ης Φεβρουαρίου 2016 και τις αιτήσεις υποψηφιότητας που κατατέθηκαν ως και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, καλεί τα μέλη του Παραρτήματος σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πμ στη Βέροια, στα Γραφεία του Παραρτήματος με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής.
 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων και προτάσεις προς την νέα Δ.Ε.
 5. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη μας και για το έτος 2015.
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές 2016 του παραρτήματος Ημαθίας της Μαθηματικής εταιρείας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΜΙΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 4. ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
 5. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 6. ΦΕΣΑΤΙΔΗΣ ΜΥΡΩΔΗΣ
 7. ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7 (ΕΠΤΑ) ΣΤΑΥΡΟΥΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 2. ΠΛΑΤΣΑΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ
 3. ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3 (ΤΡΕΙΣ) ΣΤΑΥΡΟΥΣ

print