Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ 2019

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Πρόεδρος Σαραφοπούλου Χαρίκλεια 6972078526 xaroula_sarafopoulou@hotmail.com
Αντιπρόεδρος Χονδρολίδης Δημήτριος 6945531201 xondrolidis@gmail.com
Γενική Γραμματέας Στυλιανίδου Αλεξάνδρα 6979721360 alekastyl@gmail.com
Ειδικός Γραμματέας Καμπουρίδης Ιωάννης

 

Ταμίας

Παυλίδης Γεράσιμος
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Νόλτσης Νικόλαος 6973537964 nnoltsis@gmail.com
Σύμβουλος Αδαμίδης Ηλίας 6972289427 adamidisilias@gmail.com