Το 7ο ΜΚΣ στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας

7o

Δικαίωμα Εγγραφής στο 7ο Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο (7ο Μ.Κ.Σ.) έχουν όσοι μαθητές πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Κατά το επόμενο σχολικό έτος 2013–2014,θα φοιτήσουν σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου ή του Γενικού Λυκείου.  Δηλαδή κατά το τρέχουν σχολικό έτος 2012 – 2013 είναι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου ή οποιασδήποτε τάξης του Γυμνασίου ή της Α΄ ή της Β΄ τάξης Λυκείου.
  2. Η διαγωγή του μαθητή να είναι «Κοσμιότατη»
  3. Βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών (Πολύ Καλά – Άριστα)

Επιπρόσθετα θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η συμμετοχή – Διάκριση σε διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε.

Διαδικασία  Εγγραφής

Ο μαθητής σε συνεργασία με τον κηδεμόνα του αφού μελετήσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη ανακοίνωση συμπληρώνουν το Ατομικό Δελτίο Μαθητή και την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα.

Ο κηδεμόνας καταθέτει ως προκαταβολή το ποσό των 100 € στον τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK IBAN : GR54 0140  8300  8300  0210  1299  217

(Δικαιούχοι Ιωάννης Καμπουρίδης – Ελευθέριος Ασβεστόπουλος)

Ö        Αντίγραφο του δελτίου κατάθεσης στην τράπεζα μαζί με το ατομικό δελτίο Μαθητή – Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Παραρτήματος. FAX : 2331067174 ή στο mail:  mathima0@gmail.com ή ταχυδρομικά.

 

Ανακοίνωση 7ου ΜΚΣ

print