2ο μέρος σεμιναρίου επιμόρφωσης GEOGEBRA 2015

geogebra-1

Αύριο Κυριακή στις 10:00 συνεχίζεται για δεύτερη Κυριακή το σεμινάριο Geogebra που ξεκίνησε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.

Επιμορφωτής θα είναι ο συνάδελφος Παντελής Πετρίδης, μέλος της ομάδας συγγραφής των εμπλουτισμένων βιβλίων μαθηματικών.

Συνοπτικά θα αναπτυχθούν:

  • Συνοπτική περιγραφή της εφαρμογής
  • 1° ζητούμενο, ο πειραματισμός των μαθητών – Εγγεγραμμένες γωνίες
  • 2° ζητούμενο, η κατασκευή από τους μαθητές – Βαρύκεντρο – Πινακοποίηση – Πρωτόκολλο κατασκευής – Εργαλεία
  • 3° ζητούμενο, η GeoGebra ως εργαλείο προβολής – Τριγωνομετρικός κύκλος
  • Περισσότερο σύνθετες κατασκευές
  • Ψηφιακό Σχολείο – Εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία – Μικροπειράματα
  • Δημοσίευση στο διαδίκτυο – Η ψηφιακή κοινότητα της GeoGebra

Οι τρεις κατασκευές συνδυάζονται με τρία ζητούμενα ως προς τη χρήση της GeoGebra. Ως προς τη βαθμίδα, το πρώτο αφορά το Γυμνάσιο, το τελευταίο το Λύκειο και το μεσαίο και τις δύο βαθμίδες.

print